Syllabus

Primary & Upper Primary

Std. I to IV
I Language Kannada
II Language English
Core Subjects English Medium
 
Std V
I Language Kannada
II Language English
III Language Hindi
Core Subjects English Medium
 
Std VI to VII
I Language Kannada
II Language English
III Language Hindi
Core Subjects English Medium

High School

VIII to X
I Language English(125 Marks)
II Language Kannada
III Language Hindi
Core Subjects English Medium